- 2017 оны 1-р сарын 19- нд.

Дарханы 10МВт-ын нарны цахилгаан станцын нээлтийн ёслолын ажиллагаа болсон.