- 2016 оны 12-р сарын 5,6-нд.

Дарханы 10МВт-ын хүчин чадалтай нарны цахилгаан станцыг хүлээн авах техникийн комисс  ажилласан.