- 2016 оны 12-р сарын 14-ны өдрийн 12 цаг 40 минутанд.

ЭХЗХ –ны дарга  А.Тлейхан, зохицуулагч  Э.Түвшинчулуун нар  анхны инвертерийг  сүлжээнд зэрэгцээ залгасан.