- 2016 оны 11-р сарын 30.

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт баригдаж байгаа Дарханы 10МВт-ын хүчин чадалтай Нарны цахилгаан станцын барилга угсралтын  ажил дууссан.