- Улаанбаатар хот. 2015.10-р сарын 21.

“Солар повер интернейшнл” ХХК, “Цахилгаан Дамжуулах  Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-тай цахилгаан эрчим хүч худалдах худалдан авах гэрээнд  гарын үсэг зурав.