Азийн хөгжлийн банк болон Шарп корпорацийн удирдлагууд Нарны цахилгаан станцтай танилцав.

2018-06-14 өдөр Японы Шарп корпораци, Азийн хөгжлийн банк, Гэгээн НЦС-ын удирдлагууд Дарханы 10МВт-н нарны цахилгаан станц болон 220/110/35кВ “Дархан” дэд станцын үйл ажиллагаатай танилцлаа.