Hүүр Хуудас Мэдээ Read More

Улаанбаатар хотын иргэн та өөрийн барилгын дээвэрт суурилуулах боломжтой нарны цахилгаан үүсгүүрийн тооцооллыг бичлэгт үзүүлсэн зааврын дагуу хийж үзээрэй. SolarCity симуляторын тусламжтайгаар Улаанбаатар хотын иргэн Та өөрийн байшин, барилгын дээвэр дээр суурилуулах нарны цахилгаан үүсгүүрийн төлөвлөлт, төсвийн тооцоог цахимаар хийх боломжтой. SolarCity нь айл өрх, аж ахуй...