Author: info@davejookhuu.com

ОРШИЛ Сүүлийн жилүүдэд дэлхий даяар сэргээгдэх эрчим хүчний станцууд  олноор баригдаж байгаа бөгөөд ялангуяа нарны цахилгаан станц (НЦС)-ын суурилагдсан хүчин чадлын хэмжээ тасралтгүй өсөн нэмэгдсээр байна. Дэлхий дээр нийт НЦС-ын суурилагдсан хүчин чадал 2020 онд 707 ГВт–д хүрч өмнөх оноос 127 ГВт–аар өссөн бөгөөд цаашид...

Нар бол цацруулагч гадаргуу нь 60000С орчим температуртай улайссан хийнээс тогтсон асар том бөмбөлөг бие буюу манай дэлхийд хамгийн ойрхон орших ердийн нэгэн од юм. Нарны голч нь 1390600 км, гадаргуу нь 6,075*1012 км2, эзлэхүүн нь 1,42*1018 км3....

Манай улс 1990 оноос хойш Даланзадгадын 6 МВт чадалтай жижиг ДЦС, Дөргөн, Тайширын 11-12 МВт чадалтай бага чадалтай УЦС, хэд хэдэн сумын төвд улирлын (зуны) ажиллагаатай хэд хэдэн бичил УЦС-ыг эс тооцвол томоохон чадалтай цахилгаан станц шинээр байгуулаагүй учраас  нэг талаар...

  “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, “Эрчим хүчний хүрэлцээ ба хэмнэлт” зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд боловсролоор дамжуулан сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, ахлах ангийн суралцагчдад эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэх, зохистой хэрэглээний талаар мэдлэг, ойголт өгөх хичээлийн хөтөлбөрийг орон нутагт түгээн...

“Соларповер интернейшнл” ХХК,  Япон улсын “Шарп” корпораци , “Шигэмицү Шожи” компанитай хамтран 10МВт чадалтай НЦС барьж байгуулах хөрөнгө оруулалтын гэрээнд 2016.07.19-нд гарын үсэг зурсан. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever...