Удирдах дээд газрын дүрэм журам

Удирдах дээд газрын дүрэм журам

1. “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ АЖ АХУЙН ХАРИЛЦААНЫ ДҮРЭМ” ТАТАХ
2. 2019 ОНЫ 522 ДУГААР ТОГТООЛ  ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭХЭД АШИГЛАХ ТҮЛШНИЙ ҮНИЙГ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ ТАТАХ
3. ХУВИЙН ХЭВШИЛ, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ   ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ТАТАХ
4. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖЛЫН ЖУРАМ ТАТАХ
5. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЖИЛТНЫ ДУНД ЗОХИОХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ҮНДСЭН ДҮРЭМ ТАТАХ
6. ЦАХИЛГААН БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕД МӨРДӨХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ТАТАХ
7. ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААНЫ ХАНГАМЖИЙН ДҮРЭМ/ ТАТАХ
8.ДАРАЛТАТ САВЫГ ТӨХӨӨРӨМЖЛӨХ, АЮУЛГҮЙ АШИГЛАХ ДҮРЭМ ТАТАХ
9.ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, СЭЛБЭГ, МАТЕРИАЛЫН АЮУЛГҮЙН НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ ТАТАХ
10. Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын ажлын журам ТАТАХ
11.Нэгдсэн сүлжээний дүрэм ТАТАХ
12.Техник ашиглалтын дүрэм ТАТАХ
13.Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм ТАТАХ