Tүүхэн Замнал

Solar Power Int'l XXK Байгуулагдсан