Соларповер интернейшнл” ХХК, “ЦДҮС” ТӨХК-тай цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээнд 2015.10.21-нд гарын үсэг зурсан.

Соларповер интернейшнл” ХХК, “ЦДҮС” ТӨХК-тай цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээнд 2015.10.21-нд гарын үсэг зурсан.