Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ.