Олон улсын стандартууд

Нарны цахилгаан эрчим хүчний найдвартай үйлдвэрлэгч компани болно.