Монгол улсын хууль

Нарны цахилгаан эрчим хүчний найдвартай үйлдвэрлэгч компани болно.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ ТАТАХ
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
ТАМХИНЫ ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ ТАТАХ
ИННОВАЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ ТАТАХ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ТАТАХ
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ ТАТАХ