Манай Хамт Олон

Нарны цахилгаан эрчим хүчний найдвартай үйлдвэрлэгч компани болно.

Манай компани нь нийт 11 ажилтантай үүнээс Монгол улсын зөвлөх инженер-1 инженер-6, техникийн ажилтан-3 санхүү,захиргааны -1 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.