Компанийн дүрэм, журам

Нарны цахилгаан эрчим хүчний найдвартай үйлдвэрлэгч компани болно.