Компанийн бүтэц

Нарны цахилгаан эрчим хүчний найдвартай үйлдвэрлэгч компани болно.

Солар повер интернейшнл
"Солар повер интернейшнл” ХХК-ын одоогын бүтэц, зохион байгуулалт