Нарны цахилгаан эрчим хүчний найдвартай үйлдвэрлэгч компани болно.