“Нарны дулааны станцын төсөл нь Монгол улсад анх удаа хэрэгжинэ

“Цэвэр дулаан хангамжийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж эрчим хүчний шилжилтийг дэмжих” төслийн санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

Хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх журам

Монгол Улсын Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 159 дүгээр тушаалаар “Хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх журам” батлагдсан.

Манай компанийн мэдээ

789

735.87 W/M2 РАДИАЦИ БУУРУУЛСАН

650

65.498 GWH ЦАХИЛГААНЫ ИХ ҮҮСВЭР БИЙ БОЛГОСОН

983

CO2 БУУРУУЛСАН

855

ДУНДАЖААР САРД 854347 KWH ЦАХИЛГААН НИЙЛҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН

Харилцагч Байгууллагууд