ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАРТ ХАНДИВ ӨГЛӨӨ.

‘Солар повер интернейшнл’ ХХК-ийн хамт олон дэлхий даяар тархаж буй ‘COVID-19 буюу шинэ короно вирусын эсрэг тэмцэх’ аянд нэгдэж

2019 ОНЫГ “УХААЛАГ ЭРЧИМ ХҮЧ”-НИЙ ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАВ.

Эрчим хүчний сайдын зөвлөл ээлжит хуралдаанаа хийлээ. Хуралдаанд Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, Төрийн нарийн бичгийн дарга

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ.

Соларповер интернейшнл” ХХК, “ЦДҮС” ТӨХК-тай цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээнд 2015.10.21-нд гарын үсэг зурсан.

Манай компанийн мэдээ

Эрчин хүчний салбарт

789

735.87 W/M2 РАДИАЦИ БУУРУУЛСАН

650

65.498 GWH ЦАХИЛГААНЫ ИХ ҮҮСВЭР БИЙ БОЛГОСОН

983

CO2 БУУРУУЛСАН

855

ДУНДАЖААР САРД 854347 KWH ЦАХИЛГААН НИЙЛҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН